Wypożyczalnia i Biblioteka

Sprzęt zgromadzony w „Wypożyczalni sprzętu” został zakupiony w ramach zadań zlecony porze Urząd Miasta Białegostoku, poprzez realizację projektów w ramach mikrodotacji FIO oraz przekazany przez darczyńców.

W skład Biblioteki wchodzą publikacje zakupione w ramach realizacji zadań zleconych przez Urząd Miasta Białęgostoku, ze środków własnych oraz zasoby „Biblioteki Przedszkola Niepublicznego Dzielne Zuchy”, którego Fundacja jest organem prowadzącym. W skład Biblioteki wchodzą zarówno pozycje przeznaczone dla rodziców i dla dzieci.

Zasady korzystania z obydwu określają oddzielne Regulaminy

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU

REGULAMIN BIBLIOTEKI