Rehabilitacje i terapie

Dla wielu wcześniaków rehabilitacje i różnego rodzaju terapie są podstawą do normalnego funkcjonowania. W wielu przypadkach nie można czekać i trzeba działać jak najszybciej. Możemy naszym dzieciom zapewnić bezpłatne zajęcia w ramach:

 • zlecenia od lekarza rehabilitanta
 • wczesnego wspomagania rozwoju (na podstawie orzeczenia o potrzebie wczesnego wspomagania)
 • wiodących ośrodków koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczych
 • lokalnych projektów i działań organizacji pozarządowych

Tu znajdziecie informacje o rodzajach rehabilitacji i terapii (alfabetycznie) oraz gdzie na terenie woj. podlaskiego możecie je realizować (zarówno bezpłatnie jak i prywatnie) – jeśli czegoś nie ujęliśmy, a wiecie, że jest u nas – napiszcie a dodamy do listy.

LISTA W TRAKCIE TWORZENIA

Spis treści (kliknij by przejść):


ARTETERAPIA

Co to jest?

Rodzaj psychoterapii, który wykorzystuje różne dziedziny artystyczne, tj. : malowanie, śpiewanie, taniec. Arteterapia jest sposobem dotarcia do dzieci z problemami emocjonalnymi, autystycznych, ale również formą odprężenia i uwolnienia napięcia.

Gdzie w naszym regionie są te zajęcia dostępne?

 • Wiodący ośrodek koordynująco – rehuabilitująco – opiekuńczy dla miasta Białegostoku (Białystok ul. Antoniuk Fabryczny 40)
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Mentor” w Białymstoku


DOGOTERAPIA

Co to jest?

Dogoterapia to metoda wzmacniająca efektywność terapii, w której motywatorem jest pies. W pracy doświadczonemu terapeucie towarzyszy odpowiednio przygotowany do tej roli pies. Obecność psa pozwala uatrakcyjnić wykonywane do tej pory ćwiczenia, zwiększyć poczucie własnej wartości oraz sprawczości. Wykorzystanie metody dogoterapii na zajęciach ma na celu, poprzez zwiększoną motywację, doskonalenie sprawności ruchowej, stymulowanie zmysłów (słuchu, wzroku, dotyku), kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała. Zajęcia prowadzone mogą być indywidualnie i grupowo.

Gdzie w naszym regionie są te zajęcia dostępne?

 • Niepubliczna Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna Rozwiń Skrzydła w Białymstoku


EEG BIOFEEDBACK

Co to jest?

Metoda klasycznej medycyny, która polega na nauczeniu mózgu samokontroli pracy za pomocą modyfikacji fal mózgowych. EEG Biofeedback jest metodą terapeutyczną zwiększająca skuteczność funkcjonowania mózgu, formą neurorehabilitacji łączącą w sobie elementy psycho- i neuroterapii.

Gdzie w naszym regionie są te zajęcia dostępne?

 • Wiodący ośrodek koordynująco – rehuabilitująco – opiekuńczy dla miasta Białegostoku (Białystok ul. Antoniuk Fabryczny 40)


FIZJOTERAPIA

Co to jest?

Zespół metod leczniczych wykorzystujących zjawisko reaktywności organizmu na bodźce. Ma na celu zapobieganie postępowi i nawrotom choroby, usuwanie różnych dolegliwości i przywracanie sprawności fizycznej. 

Gdzie w naszym regionie są te zajęcia dostępne?

 • Dziecięcy Szpital Kliniczny – Klinika Rehabilitacji
 • Wiodący ośrodek koordynująco – rehuabilitująco – opiekuńczy dla miasta Białegostoku (Białystok ul. Antoniuk Fabryczny 40)
 • Niepubliczna Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna Rozwiń Skrzydła w Białymstoku
 • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Białymstoku


FIZYKOTERAPIA

Co to jest?

W tym: elektrolecznictwo (galwanizacja, jonoforeza, elektrostymulacja, tonoliza), prądy (diadynamiczne, intefrerencyjne, TENS, Traberta, Kotza), magnetoterapia, światłolecznictwo (Lampa Sollux, Lumina, laser biostumulacyjny skanerowy i punktowy). Jest to jedna z form fizjoterapii, w której na organizm oddziałuje się rozmaitymi bodźcami fizycznymi, pobieranymi z natury (Słońce) lub wytwarzanymi specjalnymi urządzeniami.

Gdzie w naszym regionie są te zajęcia dostępne?

 • Dziecięcy Szpital Kliniczny – Klinika Rehabilitacji
 • Centrum Medyczne Hansa w Białymstoku


HIPOTERAPIA

Co to jest?

Metoda rehabilitacji ruchowej na bazie neurofizjologii, prowadzona przy udziale konia. Jest jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej, oddziałującej jednocześnie psychomotorycznie, psychoruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie. 

Gdzie w naszym regionie są te zajęcia dostępne?


HYDROTERAPIA

Co to jest?

W tym: masaż wodno – wirowy kończyn dolnych i górnych

Inaczej zwana wodolecznictwem lub akwaterapią. To jedna z metod leczenia w fizjoterapii. Wykorzystuje się w niej fizyczne i chemiczne właściwości wody w postaci stałej, ciekłej i gazowej w celu zwiększenia ogólnej odporności organizmu czy redukcji stresu, jak i w leczeniu schorzeń. Ze względu na ogromną różnorodność zabiegów jak i stopnia natężenia dawek bodźca, każdy może dobrać coś do siebie.

Gdzie w naszym regionie są te zajęcia dostępne?

 • Dziecięcy Szpital Kliniczny – Klinika Rehabilitacji
 • Centrum Medyczne Hansa w Białymstoku


INTEGRACJA ODRUCHÓW METODĄ S. MASGUTOWEJ

Co to jest?

Neurosensomotoryczna integracja odruchów skierowana do osób z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego w celu usprawnienia ich fizycznego funkcjonowania i rozwoju poznawczego. Ten typ integracji przedstawia neurofizjologiczną i neurorozwojową podstawę optymalnego funkcjonowania motoryki (dużej i precyzyjnej), która służy do kształtowania procesów umysłowych, nawyków zachowania i komunikacji, uczenia się oraz ogólnego rozwoju .

Gdzie w naszym regionie są te zajęcia dostępne?

 • Wiodący ośrodek koordynująco – rehuabilitująco – opiekuńczy dla miasta Białegostoku (Białystok ul. Antoniuk Fabryczny 40)


INTEGRACJA ODRUCHÓW USTNO – TWARZOWYCH

Co to jest?

Stymulacja rozwoju mowy przeznaczona jest dla osób, u których proces rozwoju odruchów ustno – twarzowych jest zaburzony. Cel metody jest taki, aby upośledzone odruchy blokujące mięśnie oraz właściwą pracę twarzy i czaszki, które są przyczyną opóźnień w rozwoju mowy, trudności w artykulacji, a także braku systemów koordynacji związanych z twarzą funkcjonowały prawidłowo.

Gdzie w naszym regionie są te zajęcia dostępne?

 • Wiodący ośrodek koordynująco – rehuabilitująco – opiekuńczy dla miasta Białegostoku (Białystok ul. Antoniuk Fabryczny 40)


KINESIOPATING

Co to jest?

Plastrowanie dynamiczne, które jest metodą terapeutyczną polegającą na oklejaniu wybranych fragmentów ciała plastrami o specjalnej strukturze. Jest jedną z metod plastrowania.

Naklejone bawełniane plastry delikatnie unoszą skórę i zwiększają przestrzeń, jaka tworzy się między nią a mięśniami, co jest efektem kluczowym dla działania kinestiotapingu. Odpowiednie naklejenie plastra, poprzez redukcję napięcia na receptory skórne ma wpływ na odczuwanie bólu, który jest jednym ze wskazań do kinezjotapingu.

Gdzie w naszym regionie są te zajęcia dostępne?

 • Centrum Medyczne Hansa w Białymstoku


KOMUNIKACJA ALTERNATYWNA/ WSPOMAGAJĄCA

Co to jest?

Komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC) to grupa metod umożliwiająca osobom niemówiącym lub mówiącym w ograniczonym stopniu porozumiewać się z otoczeniem. Polega na używaniu w komunikacji znaków tj. gesty, obrazy, symbole oraz przedmioty. AAC pomaga osobom z zaburzeniami mowy wyrażać swoje myśli, uczucia, a także podejmować samodzielnie decyzje.

Gdzie w naszym regionie są te zajęcia dostępne?

 • Wiodący ośrodek koordynująco – rehuabilitująco – opiekuńczy dla miasta Białegostoku (Białystok ul. Antoniuk Fabryczny 40)
 • Niepubliczna Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna Rozwiń Skrzydła w Białymstoku


KRIOTERAPIA

Co to jest?

Krioterapia jest zimnolecznictwem. Może być miejscowa lub ogólna. Wykorzystuje naturalne reakcje organizmu na zimno, czyli zachowania obronne, które przywracają równowagę funkcjonowania całego ciała. Najpierw dochodzi do gwałtownego zwężenia naczyń krwionośnych w tkankach, krew płynie nieco wolniej, a ochłodzone tkanki są gorzej zaopatrzone w tlen i składniki odżywcze. Przemiana materii zostaje spowolniona, a następnie naczynia krwionośne rozszerzają się i dochodzi do ich przekrwienia. Metoda ta skuteczna jest w terapii leczenia stawów, mięśni i bólu.

Gdzie w naszym regionie są te zajęcia dostępne?

 • Centrum Medyczne Hansa w Białymstoku


LOGOPEDA

Co to jest?

Terapia logopedyczna to stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się, w celu usprawnienia funkcji komunikacyjnej.

Terapia poprzedzona jest wywiadem, obserwacją oraz przeprowadzeniem specjalistycznych testów, aby logopeda postawił diagnozę i opracował odpowiedni program usprawniania.

Gdzie w naszym regionie są te zajęcia dostępne?

 •  Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku – Ośrodek Dać Szansę
 • Wiodący ośrodek koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczy dla miasta Białegostoku (Białystok ul. Antoniuk Fabryczny 40)
 • Centrum Medyczne Hansa w Białymstoku
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Białymstoku
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Białymstoku
 • Niepubliczna Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna Rozwiń Skrzydła w Białymstoku
 • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Białymstoku
 • Prywatna Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna „Pociecha” w Białymstoku
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Mentor” w Białymstoku


MASAŻ  (w tym Shantali)

Co to jest?

Masaż relaksuje, rozluźnia mięśnie, redukuje napięcie, stres, bezsenność, ułatwia krążenie krwi i limfy, przyczynia się do dotlenienia komórek, zmniejsza ból oraz przynosi mnóstwo pozytywnych korzyści.

Masaż Shantala to masaż przeznaczony dla niemowląt i dostosowany do ich potrzeb. Poza tak oczywistymi, jak potrzeba dotyku, bliskości i poczucia bezpieczeństwa, niemowlę wymaga także odpowiedniej stymulacji do radzenia sobie ze stresem oraz nieprawidłowym napięciem mięśniowym.

Gdzie w naszym regionie są te zajęcia dostępne?

 • Dziecięcy Szpital Kliniczny – Klinika Rehabilitacji
 • Centrum Medyczne Hansa w Białymstoku
 • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Białymstoku


NEUROLOGOPEDA

Co to jest?

Neurologopeda zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i dorosłych, u których występują zaburzenia mowy i języka wynikające z uszkodzeń w obrębie układu nerwowego. Diagnozę neurologopedyczną stawia się w oparciu o specjalistyczne testy, które są dostosowane do występujących zaburzeń oraz wywiad z pacjentem i jego rodziną.

Gdzie w naszym regionie są te zajęcia dostępne?

 • Niepubliczna Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna Rozwiń Skrzydła w Białymstoku
 • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Białymstoku


REHABILITACJA RUCHOWA METODĄ NDT-BOBATH

Co to jest?

Metoda fizjoterapii, sposób usprawniania pacjentów po przebytych urazach mózgowo czaszkowych. Pomaga we wszechstronnym rozwoju dzieci i niemowląt, które mają kłopoty z napięciem mięśniowym, asymetrię ułożenia, a także dzieciom urodzonym przedwcześnie, które potrzebują odpowiedniej stymulacji do prawidłowego wszechstronnego rozwoju.

Doświadczenia czucia i ruchu u dziecka niepełnosprawnego są odmienne od tego, co czuje i robi dziecko zdrowe. Dziecko z niesprawnością ruchową nieprawidłowo czuje własne ciało, i nieprawidłowo wykonuje poszczególne ruchy. Terapia ma więc za zadanie poprzez ćwiczenia i codzienne funkcjonowanie eliminować złe wzorce ruchowe, a utrwalać te dobre.

Gdzie w naszym regionie są te zajęcia dostępne?

 • Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku – Klinika Rehabilitacji Dziecięcej
 • Centrum Medyczne Hansa w Białymstoku
 • Niepubliczna Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna Rozwiń Skrzydła w Białymstoku (w ramach wczesnego wspomagania)
 • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Białymstoku
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Mentor” w Białymstoku


REHABILITACJA RUCHOWA METODĄ VOJTY

Co to jest?

Gdzie w naszym regionie są te zajęcia dostępne?

 • Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku – Klinika Rehabilitacji Dziecięcej
 • Centrum Medyczne Hansa w Białymstoku
 • Niepubliczna Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna Rozwiń Skrzydła w Białymstoku (w ramach wczesnego wspomagania)


SOCJOTERAPIA

Co to jest?

Gdzie w naszym regionie są te zajęcia dostępne?

 • Prywatna Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna „Pociecha” w Białymstoku


TERAPIA BEHAWIORALNA

Co to jest?

Gdzie w naszym regionie są te zajęcia dostępne?

 • Niepubliczna Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna Rozwiń Skrzydła w Białymstoku


TERAPIA CASTILLO – MORALESA

Co to jest?

Gdzie w naszym regionie są te zajęcia dostępne?

 • Wiodący ośrodek koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczy dla miasta Białegostoku (Białystok ul. Antoniuk Fabryczny 40)


TERAPIA METODĄ M. MONTESSORI

Co to jest?

Gdzie w naszym regionie są te zajęcia dostępne?

 • Wiodący ośrodek koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczy dla miasta Białegostoku (Białystok ul. Antoniuk Fabryczny 40)


TERAPIA PROPRIOCEPTIV NEUROMUSCULAR FACILITATION

Co to jest?

Gdzie w naszym regionie są te zajęcia dostępne?

 • Centrum Medyczne Hansa w Białymstoku
 • Niepubliczna Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna nr 2 w Białymstoku


TERAPIA RĘKI

Co to jest?

Celem terapii ręki jest poprawa sprawności ruchowej całej kończyny górnej; udoskonalenie sprawności manipulacyjnej ręki; wykonywanie kontrolowanych i precyzyjnych ruchów palców; doskonalenie umiejętności chwytu; doskonalenie pisania; praca nad koordynacją pomiędzy dłońmi; wspomaganie utrzymywania prawidłowej postawy i poprawa koncentracji.

Gdzie w naszym regionie są te zajęcia dostępne?

 • Niepubliczna Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna Rozwiń Skrzydła w Białymstoku
 • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Białymstoku
 • Prywatna Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna „Pociecha” w Białymstoku
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Mentor” w Białymstoku


TERAPIA TAKTYLNA

Co to jest?

Neurokinezjologiczna terapia taktylna proponuje techniki masażu i stymulacji skóry, które aktywizują rozwój funkcji mózgowych i układu nerwowego. Założeniem metody jest uruchomienie naturalnych mechanizmów rozwoju i samoregulacji organizmu. Terapia taktylna składa się z dwóch aspektów:

 1. Pierwszy aspekt związany jest z pracą zmysłu dotyku specjalnymi technikami, dzięki którym stymulujemy receptory znajdujące się w skórze. Stymulacja receptorów odbywa się zgodnie z ich funkcjami (percepcja różnych jakości bodźców – dotyk, ciśnienie, temperatura, wibracja), ze wzrostem skóry oraz strukturą mięśniową i kostną ciała.
 2. Drugi aspekt terapii skierowany jest na optymalizację funkcjonowania układu nerwowego, a przede wszystkim na rozwój sieci i połączeń między komórkami nerwowymi (synapsami), jak również między nietypowymi strukturami, które umożliwiają częściową lub całkowitą odnowę utraconych funkcji układu nerwowego lub mózgu. Dotyka, jak potwierdzają naukowe badania, wpływa na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu. Pośrednio terapia skierowana jest na stymulację układu hormonalnego oraz regulację procesów dojrzewania różnych struktur organizmu i jego funkcjonowanie.

Gdzie w naszym regionie są te zajęcia dostępne?

 • Wiodący ośrodek koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczy dla miasta Białegostoku (Białystok ul. Antoniuk Fabryczny 40)
 • Niepubliczna Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna Rozwiń Skrzydła w Białymstoku


TERAPIA WARNKEGO

Co to jest?

Metoda Warnkego przeznaczona do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z rozpoznaną dysleksją, u których występują trudności w zakresie prawidłowego czytania, pisania i mówienia. Z metody tej korzystają również osoby z zaburzeniem koncentracji uwagi, pamięci, koordynacji wzrokowo-ruchowej i percepcji słuchowej.

Gdzie w naszym regionie są te zajęcia dostępne?

 • Niepubliczna Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna Rozwiń Skrzydła w Białymstoku


TERAPIA WZROKU

Co to jest?

Gdzie w naszym regionie są te zajęcia dostępne?


TERAPIA ZABURZEŃ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Co to jest?

Wcześniaki, z racji krótszego przebywania w brzuchu – swoim naturalnym środowisku rozwój, często cesarskiego cięcia, są szczególnie narażona na zaburzenia integracji sensorycznej.

Co to oznacza? Ich zmysły nie funkcjonują prawidłowo, adekwatnie do zaistniałych sytuacji.
Pomoc mogą zajęcia z terapeutą integracji sensorycznej. I choć nie wszyscy są w stanie się tego podjąć taka terapia, a właściwie jej elementy mogą być stosowane już u bardzo małych dzieci.

Oprócz zajęć ze specjalistą, rodzice pod jego kierunkiem i wskazaniami wiele ćwiczeń mogą wykonywać w domu.

Terapia Integracji sensorycznej jest jedną z najczęściej stosowanych metod w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju. Integracja sensoryczna (SI) jest dla wszystkich dzieci, które mają jakiekolwiek trudności w rozwoju, ale także jeżeli chcemy poprawić zdolności swojego dziecka.

 

Gdzie w naszym regionie są te zajęcia dostępne?

 •  Wiodący ośrodek koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczy dla miasta Białegostoku (Białystok ul. Antoniuk Fabryczny 40)
 • Niepubliczna Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna Rozwiń Skrzydła w Białymstoku
 • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Białymstoku
 • Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna „Mentor” w Białymstoku


TERAPIA ZAJĘCIOWA (grupowa lub indywidualna)

Co to jest?

Gdzie w naszym regionie są te zajęcia dostępne?

 • Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku – Klinika Rehabilitacji Dziecięcej
 • Centrum Medyczne Hansa w Białymstoku
 • Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna „Mentor” w Białymstoku


TRENING SŁUCHOWY  METODĄ JOHANSENA

Co to jest?

Diagnoza w Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena opiera się na badaniu audiometrii tonalnej oraz testach mowy utrudnionej w tym teście dychotycznym – istotnych dla procesu uczenia się aspektów prawidłowego przetwarzania bodźców słuchowych. Diagnoza odbywa się na około dwóch spotkaniach.

Gdzie w naszym regionie są te zajęcia dostępne?

 • Niepubliczna Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna Rozwiń Skrzydła w Białymstoku


TRENING SŁUCHOWY METODĄ TOMATISA

Co to jest?

Gdzie w naszym regionie są te zajęcia dostępne?

 • Wiodący ośrodek koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczy dla miasta Białegostoku (Białystok ul. Antoniuk Fabryczny 40)


TYFLOPEDAGOGIKA

Co to jest?

Gdzie w naszym regionie są te zajęcia dostępne?

 • Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna „Mentor” w Białymstoku


ZAJĘCIA GRUPOWE – GORDONKI

Co to jest?

Gdzie w naszym regionie są te zajęcia dostępne?

 • Fundacja Tutturu w Białymstoku
 • Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna Rozwiń Skrzydła w Białymstoku


ZAJĘCIA GRUPOWE – LOGORYTMIKA

Co to jest?

Gdzie w naszym regionie są te zajęcia dostępne?

 • Niepubliczna Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna Rozwiń Skrzydła w Białymstoku
 • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Białymstoku
 • Prywatna Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna „Pociecha” w Białymstoku
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Mentor” w Białymstoku


ZAJĘCIA GRUPOWE – MUZYKA DLA SMYKA

Co to jest?

Gdzie w naszym regionie są te zajęcia dostępne?

 • Wiodący ośrodek koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczy dla miasta Białegostoku (Białystok ul. Antoniuk Fabryczny 40)


ZAJĘCIA GRUPOWE – ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Co to jest?

Gdzie w naszym regionie są te zajęcia dostępne?

 • Wiodący ośrodek koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczy dla miasta Białegostoku (Białystok ul. Antoniuk Fabryczny 40)


ZAJĘCIA GRUPOWE – TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Co to jest?

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) –  trening grupowy podczas którego dwóch trenerów modeluje zachowania dzieci i młodzieży w różnych sytuacjach społecznych m.in.:

 • rozróżnianie emocji oraz radzenie sobie z emocjami,
 • zawieranie znajomości,
 • uważne słuchanie,
 • zadawanie pytań,
 • reagowanie na dręczenie (obrażanie, bicie),
 • umiejętność rozmowy w tym wyrażania krytyki i reagowania na komplementy.

 

Gdzie w naszym regionie są te zajęcia dostępne?

 • Wiodący ośrodek koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczy dla miasta Białegostoku (Białystok ul. Antoniuk Fabryczny 40)
 • Niepubliczna Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna Rozwiń Skrzydła w Białymstoku
 • Prywatna Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna „Pociecha” w Białymstoku


ZAJĘCIA GRUPOWE – SENSOPLASTYKA

Co to jest?

Gdzie w naszym regionie są te zajęcia dostępne?

 • Niepubliczna Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna Rozwiń Skrzydła w Białymstoku


ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE

Co to jest?

Gdzie w naszym regionie są te zajęcia dostępne?

 • Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna nr 1 w Białymstoku


ZAJĘCIA KORYGUJĄCE WADY POSTAWY/ GIMNASTYKA KOREKCYJNA

Co to jest?

Gdzie w naszym regionie są te zajęcia dostępne?

 • Wiodący ośrodek koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczy dla miasta Białegostoku (Białystok ul. Antoniuk Fabryczny 40)
 • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Białymstoku

 

ZAJĘCIA METODĄ RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WG WERONIKI SHERBORNE (grupowe lub indywidualne)

Co to jest?

Gdzie w naszym regionie są te zajęcia dostępne?

 • Wiodący ośrodek koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczy dla miasta Białegostoku (Białystok ul. Antoniuk Fabryczny 40)
 • Centrum Medyczne Hansa w Białymstoku
 • Niepubliczna Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna Rozwiń Skrzydła w Białymstoku
 • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 w Białymstoku
 • Prywatna Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna „Pociecha” w Białymstoku
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Mentor” w Białymstoku
 • Żłobek Miejski Nr 1 Integracyjny w Białymstoku


ZAJĘCIA POLISENSORYCZNE

Co to jest?

Gdzie w naszym regionie są te zajęcia dostępne?

 • Wiodący ośrodek koordynująco – rehuabilitująco – opiekuńczy dla miasta Białegostoku (Białystok ul. Antoniuk Fabryczny 40)


ZAJĘCIA W WODZIE METODĄ HALLWICK

Co to jest?

Metoda Halliwick jest metodą terapii w wodzie i nauki pływania dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami pochodzenia neurologicznego, słuchu i wzroku, a także z zaburzeniami emocjonalnymi. Zajęcia w wodzie niosą ze sobą ogromne korzyści obejmujące wszystkie sfery życia wpływając na rozwój fizyczny, społeczny, poznawczy i językowy.

Gdzie w naszym regionie są te zajęcia dostępne?

 • Wiodący ośrodek koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczy dla miasta Białegostoku (Białystok ul. Antoniuk Fabryczny 40)

 

ZAJĘCIA Z PEDAGOGIEM/ PEDAGOGIEM SPECJALNYM/ OLIGOFRENOPEDAGOGIEM – TERAPIA PEDAGOGICZNA

Co to jest?

Celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych; eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.

Gdzie w naszym regionie są te zajęcia dostępne?

 •  Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku – Ośrodek Dać Szansę
 • Wiodący ośrodek koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczy dla miasta Białegostoku (Białystok ul. Antoniuk Fabryczny 40)
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 w Białymstoku
 • Niepubliczna Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna Rozwiń Skrzydła w Białymstoku
 • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Białymstoku
 • Prywatna Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna „Pociecha” w Białymstoku
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Mentor” w Białymstoku

 

ZAJĘCIA Z PSYCHOLOGIEM – TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

Co to jest?

Celem terapii psychologicznej jest rozwinięcie autonomii dziecka, jego kreatywności i aktywności. Terapia ma na celu usunięcie objawów , wprowadzenie pozytywnych zmian w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi i w stosunku do siebie. Dziecko w trakcie terapii osiąga cele rozwojowe, zdobywa nowe umiejętności, buduje poczucie tożsamości. Zwiększa się jego poczucie sprawczości i zdolności uczenia. Celem terapii jest również doprowadzenie do pożądanej zmiany w funkcjonowaniu poznawczym , sensorycznym , emocjonalnym lub społecznym.

Gdzie w naszym regionie są te zajęcia dostępne?

 •  Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku – Ośrodek Dać Szansę
 • Wiodący ośrodek koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczy dla miasta Białegostoku (Białystok ul. Antoniuk Fabryczny 40)
 • Centrum Medyczne Hansa w Białymstoku
 • Niepubliczna Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna Rozwiń Skrzydła w Białymstoku
 • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 2 w Białymstoku
 • Prywatna Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna „Pociecha” w Białymstoku
 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Mentor” w Białymstoku