Metody i formy pracy

Głównymi ideami, według których pracujemy w naszym przedszkolu są pedagogika Montessori i metoda harcerska. Korzystamy jednak też z innych metod i form pracy tak aby odpowiedzieć na wszystkie potrzeby i wesprzeć możliwości naszych wychowanków.