Formy wsparcia rodziny w tym program MALUCH+

Rodzinom podopiecznych Żłobka oferujemy:

  • bezpłatny udział w szkoleniach organizowanych przez Fundację Mali Wojownicy
  • możliwość realizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD) na terenie budynku
  • w razie potrzeby konsultację na miejscu z neurologopedą, logopedą, pedagogiem, psychologiem, fizjoterapeutą lub terapeutą SI
  • doradztwo w sprawach wychowawczych i trudnościach rozwojowych
  • dostęp do Biblioteki zawierającej pozycje z zakresu pedagogiki, wychowania oraz trudności rozwojowych

Nazwa programu: „Program MALUCH+ 2021”

Nazwa zadania: dofinansowanie miejsc opieki w żłobku. Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa.
Wartość dofinansowania: 171 840 zł
Całkowita wartość zadania: 285 600 zł
Krótki opis:
Dofinansowanie z przeznaczeniem na realizację w roku 2021 zadania, z zakresu:
– tworzenia w 2021 r. nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3
– zapewnienie funkcjonowania nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w tym dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki