Projekty

Projekty, które realizowaliśmy:

 1. Wcześniaki – wsparcie rodziców szansą na prawidłowy rozwój dziecka (XI – XII 2017 r.) – zadanie publiczne zlecone przez Urząd Miasta Białegostoku
  • organizacja Światowego Dnia Wcześniaka w Białymstoku
  • warsztaty na temat: rozwoju psychoruchowego wcześniaków, wsparcia neurologopedy w nauce jedzenia z piersi i butelki, problemów żywieniowych wcześniaków, udzielanie pierwszej pomocy w przypadku zakrztuszenia i zadławienia
  • zakup sprzętu do wypożyczalni sprzętu: wagi niemowlęce, monitory oddechu
  • organizacja Spotkania Mikołajkowego
  • materiały promocyjne: plakaty, ulotki
 2. Wszechstronne wsparcie rodzin dzieci przedwcześnie urodzonych (V – XII 2018 r.) – zadanie publiczne zlecone przez Urząd Miasta Białegostoku
  • organizacja Profilaktycznego Festynu Rodzinnego
  • organizacja Konferencji dla lekarzy i pielęgniarek/ położnych „Wcześniaki po wyjściu ze szpitala – trudności i wyzwania”
  • zakup sprzętu do wypożyczalni sprzętu – laktatory, chusty wcześniacze, pulsoksymetry, oczyszczacz powietrza
  • przygotowanie materiałów informacyjno – promocyjnych: ulotki, smycze, rol-up, koszulki dla wolontariuszy
  • warsztaty na temat: rozwoju mowy i jej wspierania, chustonoszenia, zaburzeń integracji sensorycznej, zabaw sensorycznych, laktacji, masażu Shantali
  • przygotowanie materiałów dotyczących pozycji do karmienia do USK w Białymstoku
  • obchody Światowego Dnia Wcześniaka
 3. Mogę pomóc swemu dziecku – rodzice – rodzicom (IX – XII 2018 r.) – mikrodotacje z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
  • przeszkolenie 7 osób – rodziców na certyfikowanym kursie terapii ręki
  • spotkania warsztatowe dla rodziców na temat: elementy terapii ręki w domu, adaptacji w żłobku/ przedszkolu czy grupie rówieśniczej, zabaw sensorycznych
  • zakup sprzętu biurowego, przygotowanie pieczątek i wizytówek
 4. Abyśmy mogli jeszcze lepiej pomagać (XI 2018 r.) – mikrodotacje Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
  • zakup sprzętu biurowego
  • szkolenie Zarządu Fundacji
  • zakup sprzętu do wypożyczalni sprzętu: inhalatory
  • przygotowanie materiałów dotyczących podopiecznych (sesja zdjęciowa, plakaty)