Kadra

Dyrektorka: mgr Sylwia Wesołowska

Wykształcenie: magister pedagogiki wczesnoszkolnej (Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB)

Dodatkowe wykształcenie: kurs kwalifikacyjny z zarządzania oświatą, trener inspiracji

Przygotowanie Montessori: była dyrektorką w przedszkolu niepublicznym, w którym wykorzystywano elementy pedagogiki Montessori w swojej pracy. Uczestniczyła w kursie dotyczącym pomocy Montessori

Dotychczasowy dorobek zawodowy: ma doświadczenie w pracy nauczyciel w przedszkolach publicznych i prywatnych, miejskich oraz wiejskich;  w latach 2008 – 2015 dyrektor przedszkola niepublicznego; ma również doświadczenie jako dyrektor żłobka prywatnego; asystentka na Wydziale Nauk o Wychowaniu NWSP (prowadziła zajęcia z zakresu pedagogiki przedszkolnej, teorii wychowania i dydaktyki ogólnej), założyciel i Prezes Fundacji Mali Wojownicy

Uczestniczyła w szkoleniach dotyczących tematyki:  zarządzania oświatą, integracji sensorycznej, masażu logopedycznego, wad genetycznych, wsparcia rozwoju dzieci, uzdolnień matematycznych, bajkoterapii, rozwoju mowy, wsparcia rozwoju psychoruchowego, komunikacji alternatywnej i wspomagającej, jakości edukacji

Cel jaki sobie stawia w pracy: wszechstronne wsparcie dzieci zgodne z ich potrzebami i możliwościami oraz tworzenie środowiska otwartego na inności doceniającego wyjątkowość każdego człowieka

Z-czyni dyrektorki żłobka, opiekunka: mgr Paulina Kosakowska

Wykształcenie: licencjat pedagogiki ogólnej i magister pedagogiki pracy socjalnej na Wydziale Nauk Społecznych UWM w Olsztynie

Przygotowanie Montessori: uczestniczyła w kursie dotyczącym pomocy Montessori oraz cyklu warsztatów „Łączy  mas Montessori”

Inne szkolenia uprawniające do prowadzenia zajęć: terapia ręki i terapia NeuroTaktylna MNRI®

Dotychczasowy dorobek zawodowy: opiekunka w żłobku niepublicznym

Uczestniczyła w szkoleniach dotyczących tematyki: zaburzeń integracji sensorycznej

Cel jaki sobie stawia w pracy: to dbanie o dobro i wszechstronny rozwój dzieci, a przede wszystkim zapewnieni Im bezpieczeństwa i uczenie samodzielności

 

Opiekunka: Rozalia Dziekońska

Wykształcenie: ukończona szkoła policealna na kierunku opiekunka dziecięca

Dodatkowe wykształcenie: technik żywienia i usług gastronomicznych

Dotychczasowy dorobek zawodowy: animatorka zabaw dziecięcych, opiekunka dziecięca, pomoc przedszkolna

 

Opiekunka: Patrycja Ignaciuk

Wykształcenie: kurs opiekunek dzieci do lat 3

Dotychczasowy dorobek zawodowy: praca w jednym z białostockich żłobków publicznych