Formy wsparcia naszych wychowanków

Dzieci, które tego wymagają realizują w naszym przedszkolu kształcenie specjalne oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Realizujemy również pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla dzieci z trudnościami oraz uzdolnieniami.