Zajęcia

W Ośrodku realizujemy różnego rodzaju projekty, które umożliwiają podjęcie zajęć terapeutycznych. O bieżących projektach można dowiedzieć się pod numerem tel. 729 916 232

Nasz ośrodek prowadzi również zajęcia odpłatne. O ich dostępności i godzinach informujemy na bieżąco pod numerem tel. 729 916 232

Poniżej przedstawiamy ofertę wraz z cennikiem (obowiązujący od 1.01.2023 r.):

 • terapia neurologopedyczna – 150 zł (45 min)
 • terapia logopedyczna – 150 zł (45 min)
 • terapia integracji sensorycznej – 150 zł (45 min)
 • zajęcia z pedagogiem – 150 zł (45 min) lub 100 zł (30 min)
 • terapia ręki – 150 zł (45 min) lub 100 zł (30 min)
 • terapia NeuroTaktylna MNRI®- 150 zł (45 min)
 • integracja odruchów postularnych i dynamicznych MNRI® – 160 zł (45 min)
 • fizjoterapia – 160 zł (45 min)
 • EmpathyDols – 100 zł (30 min)

Zajęcia grupowe:

 • TUS (po skompletowaniu grupy) – 80 zł za zajęcia (częstotliwość raz w tygodniu)
 • terapia w wodzie wg koncepcji Halliwick – 30 zł za zajęcia 30 min (płatne z góry za cały miesiąc)