Zajęcia

Nasz ośrodek prowadzi również zajęcia odpłatne. O ich dostępności i godzinach informujemy na bieżaco pod numerem tel. 729 916 232

Poniżej przedstawiamy ofertę wraz z cennikiem:

 • terapia neurologopedyczna – 140 zł (45 min)
 • terapia logopedyczna – 140 zł (45 min)
 • terapia integracji sensorycznej – 140 zł (45 min)
 • zajęcia z pedagogiem – 140 zł (45 min) lub 95 zł (30 min)
 • terapia ręki – 140 zł (45 min) lub 95 zł (30 min)
 • terapia NeuroTaktylna MNRI®- 140 zł (45 min)
 • integracja odruchów postularnych i dynamicznych MNRI® – 140 zł (45 min)
 • fizjoterapia – 140 zł (45 min)
 • EmpathyDols – 95 zł (30 min)

Zajęcia grupowe:

 • TUS (po skompletowaniu grupy) – 70 zł za zajęcia (częstotliwość raz w tygodniu)
 • terapia w wodzie wg koncepcji Haliwick – 25 zł za zajęcia 30 min (płatne z góry za cały miesiąc)