Najważniejszy jest start

„Najważniejszy jest start – zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne dla dzieci przedwcześnie urodzonych oraz z powikłaniami okołoporodowymi do 4 roku życia” to projekt finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizowanego wspólnie z ZHP  Chorągiew Białostocka.

Terapie i rehabilitacje będą prowadzone w ramach działania Ośrodka Wsparcia „Horyzont” prowadzonego przez Fundację Mali Wojownicy we wsparciu ZHP Chorągwi Białostockiej.

Do projektu zapraszamy 40 dzieci spełniających następujące kryteria:

  • posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności
  • dziecko przedwcześnie urodzone lub z powikłaniami okołoporodowymi
  • dziecko do 4 roku życia

W ramach projektu będą realizowane: rehabilitacja, terapia integracji sensorycznej, zajęcia neurologopedyczne, logopedyczne, terapia pedagogiczna, zajęcia z psychologiem, zajęcia grupowe kształtujące kompetencje społeczne.

Rodzice i opiekunowie będą mogli skorzystać z konsultacji psychologicznych, spotkań informacyjnych oraz warsztatów ze specjalistami.

Zajęcia rozpoczną się w czerwcu 2019 roku i zakończą w marcu 2020 r.

Zgłoszenia do projektu prosimy kierować na adres fundacjamaliwojownicy@gmail.com