Projekty

Projekty, które realizowaliśmy:

1. Wcześniaki – wsparcie rodziców szansą na prawidłowy rozwój dziecka (XI – XII 2017 r.) – zadanie publiczne zlecone przez Urząd Miasta Białegostoku

 • organizacja Światowego Dnia Wcześniaka w Białymstoku
 • warsztaty na temat: rozwoju psychoruchowego wcześniaków, wsparcia neurologopedy w nauce jedzenia z piersi i butelki, problemów żywieniowych wcześniaków, udzielanie pierwszej pomocy w przypadku zakrztuszenia i zadławienia
 • zakup sprzętu do wypożyczalni sprzętu: wagi niemowlęce, monitory oddechu
 • organizacja Spotkania Mikołajkowego
 • materiały promocyjne: plakaty, ulotki

2. Wszechstronne wsparcie rodzin dzieci przedwcześnie urodzonych (V – XII 2018 r.) – zadanie publiczne zlecone przez Urząd Miasta Białegostoku

 • organizacja Profilaktycznego Festynu Rodzinnego
 • organizacja Konferencji dla lekarzy i pielęgniarek/ położnych „Wcześniaki po wyjściu ze szpitala – trudności i wyzwania”
 • zakup sprzętu do wypożyczalni sprzętu – laktatory, chusty wcześniacze, pulsoksymetry, oczyszczacz powietrza
 • przygotowanie materiałów informacyjno – promocyjnych: ulotki, smycze, rol-up, koszulki dla wolontariuszy
 • warsztaty na temat: rozwoju mowy i jej wspierania, chustonoszenia, zaburzeń integracji sensorycznej, zabaw sensorycznych, laktacji, masażu Shantali
 • przygotowanie materiałów dotyczących pozycji do karmienia do USK w Białymstoku
 • obchody Światowego Dnia Wcześniaka

3. Mogę pomóc swemu dziecku – rodzice – rodzicom (IX – XII 2018 r.) – mikrodotacje z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

 • przeszkolene 7 osób – rodziców na certyfikowanym kursie terapii ręki
 • spotkania warsztatowe dla rodziców na temat: elementy terapii ręki w domu, adaptacji w żłobku/ przedszkolu czy grupie rówieśniczej, zabaw sensorycznych
 • zakup sprzętu biurowego, przygotowanie pieczątek i wizytówek

4. Abyśmy mogli jeszcze lepiej pomagać (XI 2018 r.) – mikrodotacje Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

 • zakup sprzętu biurowego
 • szkolenie Zarządu Fundacji
 • zakup sprzętu do wypożyczalni sprzętu: inhalatory

przygotowanie materiałów dotyczących podopiecznych (sesja zdjęciowa, plakaty)

5. Wszechstronne wsparcie rodzin dzieci przedwcześnie urodzonych (IV – XII 2019 r.) – zadanie publiczne zlecone przez Urząd Miasta Białegostoku

 • profilaktyczny festyn rodzinny
 • konferencja dla lekarzy rodzinnych/ rezydentów oraz położnych/ pielęgniarek środowiskowych na temat opieki specjalistycznej nad wcześniakami oraz wsparcia ich rodzina. A także dla wychowawców żłobkowych, nauczycieli przedszkoli, terapeutów i fizjoterapeutów oraz rodziców
 • poszerzenie oferty „Wypożyczalni sprzętu” o nowy sprzęt – ciśnieniomierz, ssak, monitory oddechu, wagi
 • utworzenie w ramach wypożyczalni mini Biblioteczki
 • przygotowanie materiałów informacyjno – promocyjnych na temat wcześniactwa, jego powikłań oraz działań fundacji
 • warsztaty i spotkania na temat: „Od urodzenia do mówienia”, wybiórczość pokarmowa w aspekcie sensorycznym, elementy terapii ręki, ścieżka sensoryczna, adaptacja w żłobku i przedszkolu, wstępnej diagnozy mózgowego porażenia dziecięcego, komunikacja alternatywnej AAC, funkcjonowania w mediach społecznościowych, masażu Shantala, laktacji
 • obchody Światowego Dnia Wcześniaka
 • cykl spotkań dla starszych wcześniaków przygotowujących do funkcjonowania w grupie rówieśniczej i społecznej

6. Wcześniaki – chce wiedzieć więcej” (IV – VI 2020) – zadanie publiczne zlecone przez Urząd Miasta Białegostoku

 • konferencja dla rodziców, nauczycieli, wychowawców i terapeutów „Wcześniaki – podać pomocną dłoń” (tematy: komunikacja alternatywna i wspomagająca, edukacja włączająca, wsparcie psychologiczne dla rodziców wcześniaków, pielęgnacja jako wsparcie rozwoju ruchowego, rola dogoterapii, terapie wodne, diagnozowanie zaburzeń całościowych)
 • warsztaty dla rodziców: pierwsza pomoc, pielęgnacja jako wsparcie w pierwszych miesiącach życia, AAC w praktyce
 • doposażenie wypożyczalni – zakup pulsoksymetru

7. Mali Wojownicy w nowej rzeczywistości (VI – XI 2020) – zadanie w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom Covid-19

 • uruchomienie linii wsparcia dla rodziców wczesniaków
 • dostęp do platformy webinarowej
 • wydanie e-book`a
 • zakup sprzętu umożliwiającego prowadzenie szkoleń on-line: laptop, kamery internetowe, zestawy słuchawkowe z mikrofonem

8. Wsparcie rodzin wcześniaków i wolontariuszy Fundacji Mali Wojownicy w dobie COVID-19 (IX 2021 – XI 2022) – zadanie w ramach programu NOWE FIO finansowanego z środków Narodowego Instytutu Wolności

 • wydanie przewodnika dla rodziców wcześniaków
 • stworzenie filmów instruktażowych dla rodziców wcześniaków z zakresu wsparcia rozwoju wcześniaka
 • bezpłatne konsultacje ze specjalistami – neurologopeda, fizjoterapia, pielęgnacja
 • wsparcie psychologiczne dla rodziców
 • kurs dla wolontariuszy
 • konferencja dla rodziców
 • rozwój instytucjonalny

Projekty, które współorganizowaliśmy

1. Najważniejszy jest start – rehabilitacja i terapia dzieci przedwcześnie urodzonych i z powikłaniami okołoporodowymi do 4 roku życia (IV 2019 – III 2020) – Lider projektu ZHP Chorągiew Białostocka

 • rehabilitacja i terapie 40 dzieci
 • doradztwo informacyjne i psychologiczne dla rodziców i opiekunów
 • warsztaty ze specjalistami dla rodziców i opiekunów

Projekty, których byliśmy patronem

1. Rodzice wcześniaków poznają możliwości kulturalne i regionalne naszego regionu (IV – IX 2019) – realizator: grupa nieformalna Rodzice Małych Wojowników; mikrodotacja z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

 • spotkanie dla rodziców na temat: Jak i gdzie w ciekawy sposób spędzić czas całą rodziną w naszym regionie
 • warsztaty na temat zabaw ludowych w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej
 • warsztaty w Centrum Ludwika Zamenhofa
 • spektakl teatrzyku dla dzieci
 • audycja muzyczna
 • przedstawienie w Białostockim Teatrze Lalek

2. Każdy inny – wszyscy równi (VIII – IX 2019) – realizator: grupa nieformalna Kadra Przedszkola Dzielne Zuchy; mikrodotacje Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

 • Piknik Sąsiedzki na temat niepełnosprawności
 • przygotowanie materiałów na temat niepełnosprawności