Orzeczenie o niepełnosprawności w czasie pandemii

Dostajemy coraz więcej pytań na temat tego jak obecnie wygląda orzecznictwo j jak się przygotować do pierwszego oraz kolejnego składania dokumentów do zespołu orzekającego.

W większości miejsc orzeka się „zaocznie” bez udziału zainteresowanych. W niektórych miejscach zachęca się też do skorzystania z przepisów ustalonych w ramach tarczy antykryzysowej wiosną.
Niestety dochodzą nas głosy, że jeśli chcecie skorzystać z tych przepisów to są trudności z ciągłością wypłacania świadczeń. Zalecamy aby zanim skończy się ważność obecnego orzeczenia złożyć do świadczeniodawcy (MOPR, GOPR) pisemną informację, że będziecie korzystać z przepisu umieszczonego na grafice. Wówczas urząd musi się do tego ustosunkować.