Kadra Przedszkola

Dyrektorka: mgr Sylwia Wesołowska

Wykształcenie: magister pedagogiki wczesnoszkolnej (Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB)

Dodatkowe wykształcenie: kurs kwalifikacyjny z zarządzania oświatą, trener inspiracji, studia podyplomowe z zakresu integracji sensorycznej, oligofrenopedagogiki i pracy z osobami ze spektrum autyzmu, kursy z zakresu terapii NeutoTaktylnej,  integracji odruchów posturalnych i dynamicznych oraz ustno – twarzowych MNRI

Przygotowanie harcerskie/ Montessori:

Harcerką została w 1993 r, od 1999 roku instruktorka ZHP, prowadziła zarówno gromady zuchowe jak i drużyny harcerskie, pełniła i pełni funkcje na wszystkich szczeblach organizacji (w tym centralnych) głównie w zakresie metodyki zuchowej i kształcenia kadry; prowadziła przez 3 semestry zajęcia ze studentami UwB na temat metodyki zuchowej. Od lutego 2022 roku prowadzi przy naszym przedszkolu Białostocką Gromadę Zuchową „Dzielni Odkrywcy”

Była dyrektorką w przedszkolu niepublicznym, które wykorzystywało elementy pedagogiki Montessori w swojej pracy. Uczestniczyła w kursie dotyczącym pomocy Montessori oraz ukończyła roczny kurs Montessori dla nauczycieli wychowania przedszkolnego. Występowała jako prelegentka na I Podlaskim Kongresie Montessori. Prowadziła zajęcia terapeutyczne wg koncepcji pedagogiki leczniczej Marii Montessori w ramach WWRD oraz webinar na ten temat.

Dotychczasowy dorobek zawodowy: ma doświadczenie w pracy nauczyciel w przedszkolach publicznych i prywatnych, miejskich oraz wiejskich;  w latach 2008 – 2015 dyrektor przedszkola niepublicznego; ma również doświadczenie jako dyrektor żłobka prywatnego; asystentka na Wydziale Nauk o Wychowaniu NWSP (prowadziła zajęci z zakresu pedagogiki przedszkolnej, teorii wychowania i dydaktyki ogólnej), założyciel i Prezes Fundacji Mali Wojownicy. Od lutego 2022 roku współpracownik Wydziału Nauk o Edukacji UwB (zajęcia z zakresu pedagogiki przedszkolnej, metodyki przedszkolnej oraz neurorozwojowych metod terapeutycznych)

Uczestniczyła w szkoleniach dotyczących tematyki:  zarządzania oświatą, integracji sensorycznej, masażu logopedycznego, wad genetycznych, wsparcia rozwoju dzieci, uzdolnień matematycznych, bajkoterapii, rozwoju mowy, wsparcia rozwoju psychoruchowego, komunikacji alternatywnej i wspomagającej, jakości edukacji, trudnych zachowań, profilaktyki trudnych zachowań seksualnych u dzieci z niepełnosprawnościami

Cel jaki sobie stawia w pracy: wszechstronne wsparcie dzieci zgodne z ich potrzebami i możliwościami oraz tworzenie środowiska otwartego na inności doceniającego wyjątkowość każdego człowieka

Z-czyni dyrektorki oraz wychowawczyni grupy Jeżyki: mgr Ewa Czygier

Wykształcenie: licencjat pedagogiki wczesnoszkolnej z przedszkolną oraz magister pedagogiki wczesnoszkolnej (Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB)

Dodatkowe wykształcenie: absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elementami integracji sensorycznej

Przygotowanie harcerskie/ Montessori: ukończyła kurs „Podstawy metody Marii Montessori” oraz pierwszy stopień kursu „Pedagogika Marii Montessori w wychowaniu przedszkolnym”, uczestniczyła w warsztatach doskonalących z cyklu „Łączy nas Montessori”

Inne szkolenia uprawniające do prowadzenia zajęć: Integracja odruchów wg Sally Goddard, Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborn (I stopień), TUS – trening umiejętności społecznych, Terapia behawioralna w pracy z osobami przejawiającymi zachowania trudne, terapeutka Empathy Dolls – lalki terapeutyczne, KORP oraz KOGS, terapia NeuroTaktylna MNRI®

Dotychczasowy dorobek zawodowy: W naszym przedszkolu pracuje od początku (wrześnie 2019 r.) wcześniej kilka lat pracowała w prywatnych placówkach takich jak żłobek i przedszkola

Uczestniczyła w szkoleniach dotyczących tematyki: autyzmu, zaburzeń widzenia, opóźnionego rozwoju mowy, PECS, dysleksji, terapii metodą stymulacji i hamowania odruchów INPP, zaburzeń integracji sensorycznej, wybiórczości pokarmowej, karmienia terapeutycznego, zabawy usprawniające motorykę małą, profilaktyki trudnych zachowań seksualnych u dzieci z niepełnosprawnościami, muztyzmu

Cel jaki sobie stawia w pracy: w pracy z dziećmi stawia na samodzielność i prawidłowy rozwój każdego wychowanka; stara się zaspokoić ich potrzeby oraz stwarzać warunki zapewniające poczucie bezpieczeństwa i zaufanie.

Z-czyni dyrektorki: mgr Monika Szmuksta 

Wykształcenie: magister

Dodatkowe wykształcenie: studia podyplomowe z zakresu płac i kadr

Przygotowanie harcerskie/ Montessori:

Od wielu lat instruktorka ZHP, pełniła funkcję m.in. drużynowej harcerskiej oraz w Komisji Stopni Instruktorskich

Dotychczasowy dorobek zawodowy: w naszym przedszkolu pracuje od jego powstania (wrzesień 2019 r.), wcześniej przez 5 lat prowadziła biuro jednej z białostockich firm, jest członkiem Zarządu Fundacji Mali Wojownicy

Grupa Jeżyki

Wychowawczyni grupy: mgr Ewa Czygier

 

Nauczycielka współorganizująca: mgr Dominika Bylińska

Wykształcenie: licencjat z pedagogiki resocjalizacyjnej na Wydziale Nauk o Edukacji na Uniwersytecie w Białymstoku, magister z pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej na na Wydziale Nauk o Edukacji na Uniwersytecie w Białymstoku

Przygotowanie Montessori: Kurs Montessori

Uczestniczyła w szkoleniach dotyczących tematyki: Metody pracy z dziećmi od wieku niemowlęcego do 4 roku życia, Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego, Komunikacja alternatywna, Terapia NeuroTaktylna poziom 1

Dotychczasowy dorobek zawodowy: wychowawca specjalistycznej placówki wsparcia dziennego, ostatnie lata pracowała w żłobku

Cel jaki sobie stawia w pracy: wszechstronny rozwój osobisty, zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, możliwości wyrażania uczuć, stawania się samodzielnymi 

Pomoc nauczycielki współorganizująca proces kształcenia: pani Magdalena Sokolewicz

Pomoc nauczycielki: Irena Kulikowska

Grupa Wiewiórki

Wychowawczyni grupy: mgr Natalia Radziszewska 

Wykształcenie: licencjat pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, magister pedagogiki wczesnoszkolnej (Wydział Nauk o Edukacji UwB)

Szkolenie dotyczące tematyki: integracja sensoryczna jako metoda pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, przetwarzania wzrokowego,  profilaktyki trudnych zachowań seksualnych u dzieci z niepełnosprawnościami

Przygotowanie harcerskie/ Montessori: Ukończyła kurs z zakresu pedagogiki Montessori dla nauczycieli

Dotychczasowy dorobek zawodowy: praca jako opiekunka w niepublicznym żłobku

Cel jaki stawia sobie w pracy: W pracy z dziećmi chcę skupić się na zasobach, którymi dysponują. Pragnę stworzyć warunki do rozwoju zgodnego z potrzebami i możliwościami moich podopiecznych oraz pomóc w dążeniu do samodzielności.

 

Wychowawczyni grupy: mgr Joanna Wojdyr 

Wykształcenie: licencjat pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB, magister poradnictwa i pomocy psychopedagogicznej 

Dodatkowe wykształcenie: absolwentka studiów podyplomowych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz terapii pedagogicznej

Przygotowanie harcerskie/ Montessori: Uczestniczyła w cyklu spotkań „Łączy nas Montessori”

Była aktywną harcerką przez 12 lat, instruktorką ZHP, prowadziła gromadę zuchową oraz szczep harcerski.

Inne szkolenia uprawniające do prowadzenia zajęć: Ruch Rozwijający wg Weroniki Sherborn (I stopień), Bum Bum Rurki Boomwhackers, TUS – trening umiejętności społecznych

Dotychczasowy dorobek zawodowy: przez 2,5 roku pracowała jako opiekun i wychowawca w publicznym oraz niepublicznych żłobkach

Uczestniczyła w szkoleniach dotyczących tematyki: wczesnych objawów zaburzeń komunikowania się, rozwoju społecznego, stymulacji rozwoju mowy najmłodszych dzieci, plastyki sensorycznej, gier i zabaw stymulujących rozwój

Cel jaki sobie stawia w pracy: pomoc dzieciom w osiąganiu samodzielności oraz wspomaganie wszechstronnego rozwoju w przyjaznej atmosferze pełnej zrozumienia

 

Nauczycielka współorganizująca: mgr Agnieszka Zalewska

Wykształcenie: magister Pedagogiki Kulturoznawczej – Wydział Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie w Białymstoku

Dodatkowe wykształcenie: studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika, przygotowanie pedagogiczne, aktualnie studentka studiów podyplomowych z Terapii pedagogicznej.

Przygotowanie harcerskie/ Montessori: Uczestniczyła w kursie dla nauczycieli z zakresu pedagogiki Montessori

Inne szkolenia uprawniające do prowadzenia zajęć: terapia ręki i zaburzeń motoryki małej l i ll stopnia diagnoza – terapia – masaż, Trener Grafomotoryki, Karty Oceny Gotowości Szkolnej (KOGS), Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP), KORP – program terapii – modelowanie programów terapii dla dzieci z zaburzonym rozwojem psychoruchowym na podstawie diagnozy Kartami Oceny Rozwoju Psychoruchowego, Rozwoju , Pracownik do spraw zamówień publicznych, Terapia i praktyka EEG Biofeedback, Wychowanie przedszkolne w pedagogice Marii Montessori, Praca z Bajkoterapią, Metody pracy z dziećmi od 4 miesiąca do 4 roku życia, Mutyzm wybiórczy w terapii i praktyce, profilaktyki trudnych zachowań seksualnych u dzieci z niepełnosprawnościami

Cel jaki stawia sobie w pracy: Aby dokleić kilka piór do skrzydeł

 

Nauczycielka współorganizująca: lic. Gabriela Chilińska (urlop rodzicielski)

Wykształcenie: licencjat chemii z przygotowaniem pedagogicznym na Wydziale Chemiczno – Biologicznym UwB, studentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej (studia jednolite magisterskie) na NWSP w Białymstoku

Dodatkowe wykształcenie: absolwentka studiów podyplomowych z Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika), studentka studiów podyplomowych z Terapii pedagogicznej

Przygotowanie harcerskie/ Montessori: uczestniczyła w cyklu spotkań „Łączy nas Montessori”

Inne szkolenia uprawniające do prowadzenia zajęć: terapia ręki (I i II stopień), zajęcia dotyczące kształtowania kompetencji kluczowych „Uczymy dzieci programować”, arteterapia, kurs podstawowy – Koncepcja Halliwick®

Dotychczasowy dorobek zawodowy: praca jako opiekun w żłobku niepublicznym

Uczestniczyła w szkoleniach dotyczących tematyki: zaburzeń integracji sensorycznej, programowania i robotyki w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Karty Oceny Gotowości Szkolnej (KOGS), Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP), zabawy uczące współpracy, rozwijające empatię i samoocenę dla dzieci w wieku przedszkolnym, zabawy wyciszające i relaksacyjne w grupie przedszkolnej i szkolnej, diagnozowanie problemów i potrzeb edukacyjnych w przedszkolu i szkole

Cel jaki sobie stawia w pracy: stwarzanie odpowiednich warunków do rozwijania umiejętności i wiadomości dzieci, pobudzanie i motywowanie Ich do samodzielnego działania, samoakceptacji oraz rozwijanie Ich uzdolnień i zainteresowań

 

Pomoc nauczycielki: Anna Maria Kamińska

Wykształcenie: 

Dodatkowe wykształcenie: kurs opiekunki żłobkowej i w klubie dziecięcym, kurs animacji żłobkowej i przedszkolnej oraz kurs pedagogiczny praktycznej nauki zawodu

Przygotowanie harcerskie/ Montessori: instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego, uczestniczyła w cyklu spotkań „łączy nas Montessori” oraz w kursie wstępnym „wczesne dzieciństwo w pedagogice M. Montessori – wychowanie dziecka do 3 r.ż.”

Inne szkolenia uprawniające do prowadzenia zajęć: terapia neurotaktylna

Uczestniczyła w szkoleniach dotyczących tematyki: pedagogiki Montessori, programu w ZHP, metodyki zuchowej

Cel jaki sobie stawia w pracy: wykonać sumiennie swoje obowiązki, pomagać jak tylko mogę, żyć z każdym w zgodzie

Grupa Liski

 

Wychowawczyni grupy: mgr Magdalena Sutkowska

Wykształcenie: licencjat pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz magister pedagogiki wczesnoszkolnej (Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB)

Dodatkowe wykształcenie: absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz zespołem Aspergera

Przygotowanie harcerskie/ Montessori: uczestniczyła w kursie „Pedagogika Marii Montessori –  edukacja i terapia” oraz w spotkaniach cyklu „Łączy nas Montessori”
Inne szkolenia uprawniające do prowadzenia zajęć: TUS – trening umiejętności społecznych, MNRI® – terapia NeuroTaktylna (poziom 1)

Uczestniczyła w szkoleniach dotyczących tematyki: autyzmu, karmienia terapeutycznego, koncentracji uwagi dziecka, PECS, opóźnianego rozwoju mowy, odruchów pierwotnych, nadwrażliwości dotykowej, zaburzeń integracji sensorycznej, KORP do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do końca 9. roku życia, kursy doskonalący „Wychowanie przedszkolne w pedagogice Marii Montessori”

Cel jaki sobie stawia w pracy: w pracy z dziećmi stawia na dbanie o ich potrzeby a także pracę nad opanowaniem przez nie najważniejszych umiejętności oraz uwydatnianie ich indywidualnych zdolności i predyspozycji

Nauczycielka współorganizująca: mgr Julita Stepaniuk

Wykształcenie: licencjat filologii rosyjskiej na Wydziale Filologicznym UwB, magister pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB

Dodatkowe wykształcenie: absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem oraz zespołem Aspergera

Przygotowanie Montessori: uczestniczyła w kursie dotyczącym pomocy Montessori

Dotychczasowy dorobek zawodowy: opiekunka w żłobku niepublicznym

Uczestniczyła w szkoleniach dotyczących tematyki: zaburzeń integracji sensorycznej, animacji wolnego czasu

Cel jaki sobie stawia w pracy:

Pomoc nauczycielki współorganizująca proces kształcenia: Agnieszka Miniewska

Pomoc nauczycielki: Monika Perkowska

Zespół terapeutów:

mgr Sylwia Wesołowska – pedagog, terapia NeuroTaktylna oraz odruchy posturalne i dynamiczne MNRI ®

mgr Paulina Bąkowska – logopeda, pedagog, trener TUS

mgr Edyta Trzeciak – logopeda

mgr Mateusz Kowalczuk – masażysta, trener TUS

mgr Dorota Dolecka – dogoterapeuta, fizjoterapeuta, terapeuta SI

mgr Jacek Gregorczuk – terapeuta wodny, terapia NeuroTaktylna MNRI ®

mgr Aneta Wnorowska –  terapeutka Empathy Dolls®, terapeutka ręki, prowadząca zajęcia z ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, terapia NeuroTaktylna MNRI ®

mgr Ewa Czygier – prowadząca zajęcia z ruchu rozwijającego wg Weroniki Szerborne, terapeutka Empathy Dolls, trenerka TUS, terapia NeuroTaktylna MNRI®

mgr Joanna Wojdyr – prowadząca zajęcia z ruchu rozwijającego wg Weroniki Szerborne (zwolnienie lekarskie)

mgr Paulina Turowska – terapeutka ręki i terapia NeuroTaktylna MNRI®

mgr Agnieszka Zalewska – terapeutka ręki

mgr Magdalena Pelc – neurologopeda, logopeda, terapia NeuroTaktylna oraz odruchy postruralne i dynamiczne MNRI ®

mgr Kamil Jeruzalski – terapia NeuroTaktylna oraz odruchy posturalne i dynamiczne MNRI ®

mgr Justyna Chodnicka – fizjoterapeutka, terapia NeuroTaktylna MNRI®, terapeutka SI,

mgr Ewa Wiśniewska – terapia NeuroTaktylna oraz odruchy postruralne i dynamiczne MNRI ® (urlop rodzicielski)

mgr Julita Stepaniuk – terapia NeuroTaktylna MNRI ®

mgr Dominika Blińska – terapia NeuroTaktylna MNRI ®

mgr Magdalena Sutkowska – terapia NeuroTaktylna MNRI ®, trenerka TUS

mgr Dominika Danowska – logopedka