Ośrodek „Horyzont”

Ośrodek został powołany w listopadzie 2017 roku w celu realizacji zadań związanych z edukacją (warsztaty, szkolenia, konferencje) oraz organizacją zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych.

W tej chwili główne działania Ośrodka skupiają się na:

  • organizacji zajęć terapeutycznych w wodzie wg koncepcji Hallwick (chcesz dowiedzieć się o wolnych miejscach napisz zajecia.maliwojownicy@gmail.com
  • organizacji warsztatów, szkoleń i konferencji dla rodziców, zawodów medycznych, wychowawców i opiekunów, terapeutów i rehabilitantów
  • bezpłatnym wsparciu rodzin wcześniaków z terenu woj. podlaskiego w zakresie laktacji, wsparcia psychologicznego
  • bezpłatnych konsultacjach dla wcześniaków z woj. podlaskiego z zakresu działań neurologopedy, logopedy, terapeuty SI, pedagoga
  • płatnych konsultacjach

Bieżące informacje o działaniach znajdziesz na profilu FB Fundacji

W Ośrodku realizowany był projekt „Najważniejszy jest start – rehabilitacja i terapia dzieci przedwcześnie urodzonych oraz z powikłaniami okołoporodowymi do lat 4”. Czas realizacji maj 2019 – marzec 2020. Projekt realizowany jest ze środków PFRON

Konsultacje (zarówno bezpłatne jak i płatne) w Ośrodku prowadzą:

mgr Magdalena Pelc – neurologopeda, logopeda, odruchy posturalne i dynamiczne MNRI®

mgr Paulina Bąkowska – logopeda, pedagog, trener TUS

mgr Kamil Jeruzelski – fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, terapia NeuroTaktylna oraz odruchy posturalne i dynamiczne MNRI®

mgr Sylwia Wesołowska – pedagog, terapia NeuroTaktylna oraz odruchy posturalne i dynamiczne MNRI®

mgr Ewa Wiśniewska – fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej, odruchy posturalne i dynamiczne MNRI®

mgr Agnieszka Zalewska – terapeuta ręki, pedagog specjalny, trener grafimotoryki, KORP, KOGS

mgr Ewa Czygier – nauczyciel edukacji przedszkolnej, KORP, KOGS