Wolontariusze

Naszymi wolontariuszami są:

  • rodzice wcześniaków i dzieci niepełnosprawnych, którzy utrzymują kontakt z rodzicami na oddziałach
  • harcerze i studenci pomagający w organizacji imprez i spotkań
  • ludzie dobrej woli organizujący zbiórki pieniędzy, wpierający nas podczas imprez i innych działań

 

 

Jak zostać wolontariuszem?

Napisz lub zadzwoń a z pewnością znajdzie się coś w czym mógłbyś nam pomóc lub wesprzeć.