Szkolenia

Fundacja Mali Wojownicy prowadzi działania z zakresu szkoleniowego w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej. Harmonogram bieżących szkoleń realizowanych w ramach działalności nieodpłatnej dostępny jest na FB Fundacji. Tam również określone są warunki uczestnictwa w każdym ze szkoleń.

Fundacja prowadzi również szkolenia odpłatne, które odbywają się albo w naszej siedzibie albo w miejscu wskazanym przez zamawiającego. Oferujemy następujące tematy:

Warsztaty 2/3 h

 • edukacja włączająca – założenia oraz miejsce rodzica i nauczyciela
 • zabawy sesnoryczne do wykorzystania podczas zajęć przedszkolnych lub szkolnych (np. z podziałem na pory roku)
 • elementy terapii ręki do zastosowania w grupie przedszkolnej lub klasie szkolnej
 • orzeczenia i opinie oraz wsparcie z nich wynikające – procedura przyznania, wsparcie dla dziecka i rodziny
 • dziecko buntownik – dlaczego dzieci się buntują i czy na pewno jest to bunt
 • dostosowanie przestrzeni w klasie dla dzieci z trudnościami sensorycznymi
 • opóźnienia rozwoju mowy
 • terapie w wodzie czym są i czym różnią się od nauki pływania
 • pedagogika lecznicza Montessori jako metoda terapeutyczna
 • wybiórczość pokarmowa
 • akceptacja niepełnosprawności dziecka i co dalej?
 • emocje u dzieci z niepełnosprawnościami
 • przetwarzanie słuchowe

Szkolenia 4/5 h

 • integracja sensoryczna – czym jest integracja sensoryczna, czym są zaburzenia integracji sensorycznej (wprowadzenie teoretyczne i zajęcia praktyczne)
 • komunikacja alternatywna i wspomagająca – założenia, rodzaje, urządzenia i systemy komunikacyjne
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu – wprowadzenie teoretyczne dotyczące przyczyn i diagnozy, trudności w funkcjonowaniu społecznym, sposoby na włączanie do społeczności szkolnej
 • koncepcja pracy w grupie/ klasie w duchu edukacji włączającej

Jesteśmy w stanie przygotować warsztaty i szkolenia odpowiadające na potrzeby zamawiającego z zakresu: pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagogiki, terapii ręki, fizjoterapii (rozwoju psychoruchowego), integracji sensorycznej, psychologii, logopedii i neurologopedii, terapii Soezelen – Sala Doświadczania Świata, odruchów posturalnych i dynamicznych, terapii neurorozwojowych jak i samego neurorozwoju, współpracy z rodzicami.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt tel. 729 916 232 ustalimy zakres szkolenia i porozmawiamy o jego cenie.