Przedszkole Niepubliczne Dzielne Zuchy

Przedszkole rozpoczęło swoją działalność 1 września 2019 roku – organem prowadzącym jest Fundacja Mali Wojownicy.

Przedszkole jest ogólnodostępne otwarte na dzieci z zaburzeniami, niepełnosprawnościami. Realizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i kształcenie specjalne.

Głównymi myślami pedagogicznymi, którymi kierujemy się w pracy naszego przedszkola jest metoda Montessori oraz metoda harcerska.

KADRA PRZEDSZKOLA:

mgr Sylwia Wesołowska – dyrektorka

mgr Monika Szmuksta – zastępczyni dyrektorki

mgr Ewa Czygier – zastępczyni dyrektorki

Grupa Wiewiórki

mgr Natalia Radziszewska – nauczycielka wychowawca

mgr Agnieszka Zalewska – nauczycielka współorganizująca

mgr Joanna Czepiel – nauczycielka współorganizująca

Anna Kamińska – pomoc nauczycielki

lic. Gabriela Chilińska – nauczycielka współorganizujący (urlop rodzicielski)

Grupa Jeżyki

mgr Ewa Czygier – nauczycielka wychowawca

mgr Dominika Bylińska – nauczycielka współorganizująca

Magdalena Sokolewicz – pomoc nauczycielki współorganizująca proces kształcenia

Irena Kulikowska – pomoc nauczycielki

Grupa Liski

mgr Magdalena Sutkowska – nauczycielka wychowawca

mgr Julia Stepaniuk – nauczycielka współorganizująca

Agnieszka Miniewska – pomoc nauczycielki współorganizująca proces kształcenia

Monika Perkowska – pomoc nauczycielki

Terapeuci

mgr Sylwia Wesołowska – pedagog, terapia NeuroTaktylna oraz odruchy postruralne i dynamiczne MNRI ®, terapeuta SI i Soezelen

mgr Paulina Bąkowska – logopeda, pedagog specjalna, trener TUS, neurologpeda, terapia NeuroTaktylna MNRI®

mgr Edyta Trzeciak – logopeda, terapia NeuroTaktylna MNRI®

mgr Mateusz Kowalczuk – masażysta, trener TUS

mgr Dorota Dolecka – dogoterapeuta, fizjoterapeuta, terapeuta SI, terapia NeuroTaktylna MNRI®

mgr Jacek Gregorczuk – terapeuta wodny, terapia NeuroTaktylna MNRI®, pedagog specjalny

mgr Aneta Wnorowska – terapeuta Empathy Dolls i terapii ręki, terapia NeuroTaktylna MNRI®, prowadząca zajęcia z ruchu rozwijającego wg Weroniki Szerborne

mgr Ewa Czygier – prowadząca zajęcia z ruchu rozwijającego wg Weroniki Szerborne, terapeutka Empathy Dolls, trenerka TUS, terapia NeuroTaktylna MNRI®

mgr Joanna Wojdyr – prowadząca zajęcia z ruchu rozwijającego wg Weroniki Szerborne, terapia pedagogiczna

mgr Agnieszka Zalewska – terapeuta ręki, terapia NeuroTaktylna MNRI®

mgr Magdalena Pelc – neurologopeda, logopeda, terapia NeuroTaktylna oraz odruchy postruralne i dynamiczne MNRI ®

mgr Kamil Jeruzalski – fizjoterapeuta, terapeuta SI, terapia NeuroTaktylna oraz odruchy postruralne i dynamiczne MNRI ®

mgr Justyna Chodnicka – fizjoterapeutka, terapeutka SI, terapia NeuroTaktylna MNRI®

mgr Ewa Wiśniewska – fizjoterapeutka, terapeutka SI, terapia NeuroTaktylna oraz odruchy postruralne i dynamiczne MNRI ® (urlop rodzicielski)

mgr Julita Stepaniuk – pedagog, terapia NeuroTaktylna MNRI ®, terapeuta Snoezelan 

mgr Dominika Blińska – pedagog, terapia NeuroTaktylna MNRI ®

mgr Magdalena Sutkowska – terapia NeuroTaktylna MNRI ®, trenerka TUS, pedagog

mgr Dominika Danowska – logopedka

mgr Marlena Jedlińska – psycholog

Koszty:

wpisowe – 400 zł

czesne z wyżywieniem – 670 zł miesięcznie

czesne dla osób realizujących WWRD oraz dla rodzeństw pozostających pod opieką placówek prowadzonych przez Fundacje Mali Wojownicy – 650 zł

dla osób realizujących kształcenie specjalne – wyżywienie 19 zł stawki żywieniowej x ilość dni w miesiącu

Wszelkie informacje

biuro.maliwojownicy@gmail.com

tel. 602 848 221