Przedszkole Niepubliczne Dzielne Zuchy

Przedszkole rozpoczęło swoją działalność 1 września 2019 roku – organem prowadzącym jest Fundacja Mali Wojownicy.

Przedszkole jest ogólnodostępne otwarte na dzieci z zaburzeniami, niepełnosprawnościami. Realizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i kształcenie specjalne.

Głównymi myślami pedagogicznymi, którymi kierujemy się w pracy naszego przedszkola jest metoda Montessori oraz metoda harcerska.

KADRA PRZEDSZKOLA:

mgr Sylwia Wesołowska – dyrektor

mgr Monika Bartoszuk – zastępca dyrektora dyrektora

Grupa Wiewiórki

mgr Aneta Wnorowska – nauczyciel wychowawca

mgr Joanna Czepiel – nauczyciel wspomagający

Gabriela Żrubek – pomoc nauczyciel

Grupa Jeżyki

mgr Ewa Czygier – nauczyciel wychowawca

mgr Magdalena Sutkowska – nauczyciel wspomagający

mgr Małgorzata Michalczuk – nauczyciel wspomagający

Justyna Bukrym – pomoc nauczyciel

Terapeuci

mgr Paulina Bąkowska – logopeda, TUSy, logorytmika, ruch rozwijający Weroniki Sherborn

mgr Anna Stachura – pedagog specjalny, terapeuta SI, TUSy, masaż Shantala, terapeuta ręki, terapia taktylna, ruch rozwijający Wroniki Sherborn

mgr Ewa Wiśniewska – terapeuta SI, rehabilitantka

mgr Mateusz Kowalczyk – masażysta, TUSy

mgr Małgorzata Michalczuk – pedagog, terapeuta ręki

Koszty:

wpisowe – 200 zł

czesne z wyżywieniem – 560 zł miesięcznie

czesne dla osób realizujących WWRD – 500 zł

dla osób realizujących kształcenie specjalne – wyżywienie 12 zł stawki żywieniowej x ilość dni w miesiącu

Wszelkie informacje

biuro.maliwojownicy@gmail.com

tel. 602848221