Formy wsparcia naszych wychowanków

Dzieci, które tego wymagają realizują w naszym przedszkolu kształcenie specjalne oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Realizujemy również pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla dzieci z trudnościami oraz uzdolnieniami.

W ramach powyższych dzieci korzystają z zajęć (wskazanych wg potrzeb):

 • terapii integracji sensorycznej
 • terapii logopedycznej/ neurologopedycznej
 • terapii w wodzie wg koncepcji Halliwck (indywidualne i grupowe)
 • terapii psychologicznej
 • zajęć z pedagogiem, terapii pedagogicznej
 • terapii ręki
 • rehabilitacji ruchowej
 • masażu terapeutycznego
 • zajęć Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn
 • treningu umiejętności społecznych
 • logorytmiki
 • dogoterapii

 

Prowadzimy również zajęcia wdrażające do samodzielności i rozwijające ciekawość dzieci:

 • zajęcia badawcze
 • zajęcia kulinarne
 • kodowanie