Kadra

Dyrektor: mgr Sylwia Wesołowska

Wykształcenie: magister pedagogiki wczesnoszkolnej (Wydział Pedagogiki i Psychologii UwB)

Dodatkowe wykształcenie: kurs kwalifikacyjny z zarządzania oświatą, trener inspiracji

Przygotowanie Montessori: była dyrektorką w przedszkolu niepublicznym, w którym wykorzystywano elementy pedagogiki Montessori w swojej pracy. Uczestniczyła w kursie dotyczącym pomocy Montessori

Dotychczasowy dorobek zawodowy: ma doświadczenie w pracy nauczyciel w przedszkolach publicznych i prywatnych, miejskich oraz wiejskich;  w latach 2008 – 2015 dyrektor przedszkola niepublicznego; ma również doświadczenie jako dyrektor żłobka prywatnego; asystentka na Wydziale Nauk o Wychowaniu NWSP (prowadziła zajęcia z zakresu pedagogiki przedszkolnej, teorii wychowania i dydaktyki ogólnej), założyciel i Prezes Fundacji Mali Wojownicy

Uczestniczyła w szkoleniach dotyczących tematyki:  zarządzania oświatą, integracji sensorycznej, masażu logopedycznego, wad genetycznych, wsparcia rozwoju dzieci, uzdolnień matematycznych, bajkoterapii, rozwoju mowy, wsparcia rozwoju psychoruchowego, komunikacji alternatywnej i wspomagającej, jakości edukacji

Cel jaki sobie stawia w pracy: wszechstronne wsparcie dzieci zgodne z ich potrzebami i możliwościami oraz tworzenie środowiska otwartego na inności doceniającego wyjątkowość każdego człowieka

Opiekunka: mgr Paulina Kosakowska

Wykształcenie: licencjat pedagogiki ogólnej i magister pedagogiki pracy socjalnej na Wydziale Nauk Społecznych UWM w Olsztynie

Przygotowanie Montessori: uczestniczyła w kursie dotyczącym pomocy Montessori oraz cyklu warsztatów „Łączy  mas Montessori”

Dotychczasowy dorobek zawodowy: opiekunka w żłobku niepublicznym

Uczestniczyła w szkoleniach dotyczących tematyki: zaburzeń integracji sensorycznej

Cel jaki sobie stawia w pracy: to dbanie o dobro i wszechstronny rozwój dzieci, a przede wszystkim zapewnieni Im bezpieczeństwa i uczenie samodzielności

Opiekunka: mgr Julita Stepaniuk

Wykształcenie: licencjat filologii rosyjskiej na Wydziale Filologicznym UwB, magister pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB

Przygotowanie Montessori: uczestniczyła w kursie dotyczącym pomocy Montessori

Dotychczasowy dorobek zawodowy: opiekunka w żłobku niepublicznym

Uczestniczyła w szkoleniach dotyczących tematyki: zaburzeń integracji sensorycznej, animacji wolnego czasu

Cel jaki sobie stawia w pracy:

 

 

Opiekunka: mgr Dominika Bylińska

Wykształcenie: licencjat z pedagogiki resocjalizacyjnej na Wydziale Nauk o Edukacji na Uniwersytecie w Białymstoku, magister z pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej na na Wydziale Nauk o Edukacji na Uniwersytecie w Białymstoku

Przygotowanie Montessori: Kurs Montessori

Uczestniczyła w szkoleniach dotyczących tematyki: Metody pracy z dziećmi od wieku niemowlęcego do 4 roku życia, Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego, Komunikacja alternatywna, Terapia NeuroTaktylna poziom 1.

Cel jaki sobie stawia w pracy: wszechstronny rozwój osobisty, zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, możliwości wyrażania uczuć, stawania się samodzielnymi

Pomoc opiekunek: Monika Perkowska