Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

W naszym Przedszkolu Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka realizują zarówno nasi wychowankowie jak i inne dzieci posiadają opinię o potrzebie WWRD, które zgłoszą się do naszej placówki.

WWRD to od 4 do 8 godzin zajęć terapeutycznych, wskazanych na podstawie dokumentacji i wywiadu z rodzicem.

W naszej ofercie znajdują się m.in.:

* zajęcia indywidualne – terapia integracji sensorycznej, terapia logopedyczna, terapia neurologopedyczna, terapia karmienia, komunikacja alternatywna i wspomagająca, zajęcia z psychologiem, zajęcia z pedagogiem, rehabilitacja, terapia ręki, terapia wg pedagogiki Montessori, terapia taktylna, terapia w wodzie wg koncepcji Hallwick oraz Watsu, masaż terapeutyczny

* zajęcia grupowe – Trening Umiejętności Społecznych, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborn, logorytmika, zajęcia polisensoryczne, terapia w wodzie wg koncepcji Hallwick (zajęcia z rodzicami).

Osoby zainteresowane realizacją WWRD w naszej placówce zachęcamy do kontaktu tel. 729 916 232. A następnie przesłanie potrzebnej dokumentacji (zgłoszenie oraz kopia opinii i potrzebie WWRD) na adres fundacjamaliwojownicy@gmail.com

Zgłoszenie do realizacji WWRD