Formy wsparcia rodziny

Rodzinom podopiecznych Żłobka oferujemy:

  • bezpłatny udział w szkoleniach organizowanych przez Fundację Mali Wojownicy
  • możliwość realizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD) na terenie budynku
  • w razie potrzeby konsultację na miejscu z neurologopedą, logopedą, pedagogiem, psychologiem, fizjoterapeutą lub terapeutą SI
  • doradztwo w sprawach wychowawczych i trudnościach rozwojowych
  • dostęp do Biblioteki zawierającej pozycje z zakresu pedagogiki, wychowania oraz trudności rozwojowych