Świadczenia i wsparcie

Bycie rodzicem wcześniaka nie jest łatwe, zarówno pod względem emocjonalnym jak i finansowym. Tu znajdziecie informacje w jaki sposób można to ułatwić i co należy zrobić, aby uzyskać fundusze na wsparcie naszych dzieci lub jak korzystać z udogodnień, które zapewnia nam państwo. Jeżeli wiecie o jakimś świadczeniu lub możliwości wsparcia rodziców, a my o tym nie napisaliśmy – dajcie znać, dodamy.

Podstawą do świadczeń oraz innych udogodnień są:

  • orzeczenie o niepełnosprawności
  • orzeczenie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  • ustawa „Za życiem”

 

ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Niech nazwa Was nie przerazi, jest przyznawane czasowo i nie naznaczy naszego dziecka w żaden sposób.

Wniosek pobiera się i składa w miejskim lub powiatowym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności, dobrze jest to zrobić jeszcze w trakcie pobytu w szpitalu. Jeżeli lekarz napisze, że dziecko jest na oddziale nie będziecie musieli stawiać się na komisje. Jeśli zostanie Wam przyznane tylko na rok, warto się odwoływać o dwa lub trzy.

Orzeczenie te umożliwia pobieranie świadczeń finansowych: opiekuńczych (w zależności od statusu zawodowego rodzica), dodatki wychowawczy, rehabilitacyjny, itp. Inny jest też próg do 500+ na pierwsze dziecko.
Dzięki niemu można też korzystać np. z niektórych darmowych turnusów rehabilitacyjnych lub innych terapii przygotowanych w ramach projektów.
W zależności co macie wpisane w orzeczeniu można też korzystać z refundacji sprzętów czy butów, itp.

Rodzic dziecka z takim orzeczeniem może też korzystać z ulgi rehabilitacyjnej przy rozliczania się z podatku.

ULGA REHABILITACYJNA
Sprawdziliśmy dla Was jakie zmiany nastąpiły w tzw. „uldze rehabilitacyjnej” przysługującej m.in. rodzicom dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Najważniejszą zmianą jest możliwość odliczenia dojazdów własnym samochodem już nie tylko na zlecone rehabilitacje, ale w ogóle przewóz osób z orzeczeniem w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł.

Inne wydatki się nie zmieniają (ważne żeby była na nie faktura – najlepiej z adnotacją dla kogo konkretnie to ma służyć):
– adaptacja i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności
– przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności
– zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego (!)
– zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (czyli pomoce do SI, terapii ręki, książki o tematyce zaburzeń, itp.)
– odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym
– odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo – leczniczych i pilegnacyjno – opiekuńczych oraz odpłatność XA zabiegi rehabilitacyjne (czyli prywatna rehabilitację)
– wspomniany przewóz osób samochodem własnym do 2280 zł
– utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, w kwocie nie przekraczającej 2280 zł
– opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze
– opłacenie tłumacza języka migowego
– kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia
– leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeżeli lekarz specjalista stwierdził, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki stale lub czasowo
– opłaty, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo – rehabilitacyjne – karetką sanitarną lub innymi środkami
– opłacenie przewodników osób niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu
– odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związanego z pobytem na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładzie opiekuńczo – leczniczym i pielęgnacyjno – opiekuńczym oraz na koloniach i obozach dla dzieci niepełnosprawnych

ORZECZENIE O WCZESNYM WSPOMAGANIU ROZWOJU

Jest przyznawane czasowo, najczęściej do takich „progów” rozwojowych jak rozpoczęcie edukacji przedszkolnej lub szkolnej.

Jest przyznawane na wniosek rodzica przez Państwową Poradnie Pedagogiczno – Psychologiczną. Jeszcze będąc w szpitalu można zorientować się ile czasu czeka się na diagnozę i ewentualnie zapisać w kolejkę. Tu nie da się uniknąć spotkania z pedagogiem czy psychologiem. W niektórych Poradniach mogą Wam mówić, że dzieci są za małe do takiego orzeczenia. Jest to nieprawda, rozporządzenie nie podaje dolnej granicy wiekowej oraz nie wymaga posiadania orzeczenia o niepełnosprawności.
Również jeszcze w czasie pobytu w szpitalu warto się zorientować jakie placówki w waszej okolicy prowadzą Wczesne Wspomaganie. Mogą to być państwowe lub prywatne poradnie pedagogiczno – psychologiczne, żłobki, przedszkola, szkoły. Takie informacje uzyskanie w Urzędzie Miasta lub Gminy. Warto sprawdzić jakimi specjalistami dysponują i jakie maja doświadczenie w pracy z takimi maluchami. Zwróćcie uwagę na rehabilitantów, neurologopedę lub logopedę i terapeutów integracji sensorycznej. Takie orzeczenie daje możliwość do 8 godzin darmowych zajęć miesięcznie. Są one dostosowane i modyfikowane wg potrzeb dziecka na bieżąco.

ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

 

USTAWA „Za życiem”

WIODĄCE OŚRODKI KOORDYNACYJNO – REHABILITACYJNO – OPIEKUŃCZE. Zostały wyznaczone we wszystkich powiatach w Polsce

Mają za zadanie wspierać rodziców przy problemach rozwojowych dziecka. Praktycznie wygląda to tak, że do takiego ośrodka może się zgłosić rodzic dziecka z problemami zarówno duchowymi, emocjonalnymi, rozwoju mowy czy innymi. Takie dziecko nie musi mieć orzeczenia o niepełnosprawności ani o wczesnym wspomaganiu rozwoju, ale jeśli takowe posiada to sama kwalifikacja do ośrodka jest krótsza.

Pierwsze spotkanie to wywiad z rodzicem (i jeśli są opinię to może to być ostatnie przed kwalifikacja), jeśli są potrzebne to umawiane są z dzieckiem.

Ośrodek może przyznać różne rodzaje rehabilitacji i terapii ustalane w porozumieniu z rodzicem. Może to być nawet o oka godzin tygodniowo i nie wpływa to na zajęcia z wczesnego wspomagania – raczej je uzupełnia.

Zajęcia są oczywiście bezpłatne, realizowane z funduszy państwowych.

Na pytania skierowane do koordynatorki – ile dzieci możecie przyjąć? Usłyszałam, że ile trzeba, najwyżej zatrudniony kolejnych specjalistów. Pań serdecznie zaprosiła wszystkie wcześniaki i dzieci potrzebujące wsparcia w rozwój.

Gdzie się zgłosić?
– mieszkańcy Białegostoku – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy ul. Antoniuk Fabryczny 40 (wjazd na przeciwko Da Grasso i Stokrotki) – dzwońcie aby się umówić tel. 85 654 01 63 wew. 42
– powiat białostocki – powiatowa Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna ul. Słonimska 15/1 Białystok tel. 85 741 62 35
– Łomża – Zespół Szkół Specjalnych w Łomży ul. Nowogrodzka 4 tel. 86 216 57 64
– Siemiatycze – Powiatowa Poradnia Pedagigiczno – Psychologiczną w Siemiatyczach ul. Kościuszki 43a tel. 85 655 26 12
– Bielsk Podlaski – Poradnia Pedagigiczno – Psychologiczna w Bielsku Podlaskim ul. 3- go Maja 17 tel. 85 833 26 74
– Grajewo – Ośrodek Male Wielkie Skarby w Grajewie przy Zespole Szkół Specjalnych im Jana Pawła II
– Augustów – Poradnia Pedagigiczno – Psychologiczna w Augustowie ul. Młyńska 52 tel. 87 643 3621

W innych powiatach trzeba po prostu zapytać w urzędach

Zachęcam do skorzystania z ofert ośrodków – każde zajęcia pomagają naszym dzieciom, a jeśli można je realizować za darmo to tym bardziej.