Kim są wcześniaki

Wcześniaki to dzieci urodzone między 23 a 37 tygodniem ciąży. Ze względu na tydzień urodzenia możemy podzielić je na następujące grupy:

  • ekstremalnie skrajne wcześniaki – dzieci urodzone często na skraju przeżywalności, z bardzo małą masą urodzeniową i ogromną niedojrzałością całego organizmu; przyjmuje się, że są to dzieci z 23 – 27 tygodnia ciąży włącznie
  • skrajne wcześniaki – dzieci urodzone między w 28 – 31 tc włącznie
  • średnie wcześniaki – dzieci urodzone między 32 – 36 tc włącznie

Jest to podział umowny, bo każde dziecko jest inne. Może się zdarzyć, że dziecko urodzone później ma więcej powikłań i trudniej jest mu pomóc. Na stan dziecka mają wpływ tydzień i waga urodzenia, ale też mnogość powikłań i obciążeń.

Stosuje się też podział ze względu na masę ciała:

  • ekstremalnie mała urodzeniowa masa ciała – poniżej 1000 g
  • bardzo mała urodzeniowa masa ciała – poniżej 1500 g
  • mała masa urodzeniowa – poniżej 2500 g