Konferencja „Wcześniaki – wsparcie rozwoju w domu i placówce edukacyjnej”

Zapraszamy rodziców, opiekunów, wychowawców żłobkowych i nauczycieli przedszkola na konferencję połączoną z warsztatami na temat wsparcia dzieci przedwcześnie urodzonych w rozwoju.

Przedstawiamy szczegółowy harmonogram naszej konferencji wraz z linkami do rejestracji

30 marca (sobota)
8:30 – 9:00 – rejestracja uczestników/ podpisanie listy obecności i odebranie materiałów

WYKŁADY (80 miejsc)
https://wczesniakikonferencja.zgloszenia24.pl/
9:00 – 10:15 – wprowadzenie na temat wcześniactwa oraz wyzwań jakie stawia ono rodzicom
10:15 – 11:30 – rozwój psychoruchowy dzieci w wieku 0 – 6 lat
11:30 – 12:00 – przerwa kawowa
12:00 – 13:00 – rozwój mowy dzieci w wieku 0 – 6 lat
13:oo – 14:30 – zaburzenia integracji sensorycznej – wprowadzenie

WARSZTATY (po 25 miejsc na dany temat)
BLOK I godz. 15:00 – 16:30
1) Organizacja przestrzeni w domu i w placówce dla dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej
https://wczesniakikonferencjablok1_1.zgloszenia24.pl/
2) Zabawy sensoryczne dla dzieci w wieku 3 – 6 lat
https://wczesniakikonferencjablok1_2.zgloszenia24.pl/
3) Zabawy i aktywności wspierające rozwój mowy u dzieci w wieku 0 – 3 lat
https://wczesniakikonferencjablok1_3.zgloszenia24.pl/
4) Formy terapii i rehabilitacji oraz możliwości ich realizacji w Białymstoku
https://wczesniakikonferencjablok1_4.zgloszenia24.pl/
BLOK II godz. 16:30 – 18:00
1) Zabawy sensoryczne dla dzieci dla dzieci w wieku 0 – 3 lat
https://wczesniakikonferencjablok2_1.zgloszenia24.pl/
2) Elementy terapii ręki w domu
https://wczesniakikonferencjablok2_2.zgloszenia24.pl/
3) Aktywność plastyczna jako wsparcie rozwoju i element terapii zajęciowej
https://wczesniakikonferencjablok2_3.zgloszenia24.pl/
4) Sensoryczne aspekty wybiórczości pokarmowej
https://wczesniakikonferencjablok2_4.zgloszenia24.pl/

31 marca (niedziela)

WARSZTATY
BLOK III godz. 9:00 – 10:30
1) Pielęgnacja niemowlęcia jako wsparcie rozwoju psychoruchowego
https://wczesniakikonferencjablok3_1.zgloszenia24.pl/
2) Zabawy ruchowe dla dzieci 0 – 3 lat
https://wczesniakikonferencjablok3_2.zgloszenia24.pl/
3) MEAS – nowa specjalistyczna terapia do pracy z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi
https://wczesniakikonferencjablok3_3.zgloszenia24.pl/
4) Muzyka i śpiew jako wsparcie rozwoju mowy
https://wczesniakikonferencjablok3_4.zgloszenia24.pl/
BLOK IV godz. 10:30 – 12:00
1) Chustowanie – bliskość i wsparcie rozwoju psychoruchowego
https://wczesniakikonferencjablok4_1.zgloszenia24.pl/
2) Zabawy ruchowe dla dzieci 3 – 6 lat
https://wczesniakikonferencjablok4_2.zgloszenia24.pl/
3) Zabawy i aktywności wspierające rozwój mowy u dzieci w wieku 3 – 6 lat
https://wczesniakikonferencjablok4_3.zgloszenia24.pl/
4) ACC – komunikacja alternatywna – wprowadzenie
https://wczesniakikonferencjablok4_4.zgloszenia24.pl/
Zarówno na wykłady (całość) jak i poszczególne warsztaty obowiązują zapisy.